SSE Riga x LVCA laiž klajā jaunu kursu "Introduction to Private Equity and Venture Capital”

Mācību programma tiek veidota, balstoties uz vietējiem un starptautiskiem piemēriem, un tajā tiks apskatīti dažādi nozares aspekti:

- Ievads par PE un VC būtību un lomu ekonomikā;
- Dažādas PE un VC stratēģijas, ieguldījumu saikne ar uzņēmumu dzīves ciklu;
- Galvenās atšķirības starp PE un VC attiecībā uz ieguldīšanas praksi, pārvaldību, riska-atdeves profilu un uzņēmuma novērtējumu;
- Ieguldījumu vērtēšana un metodes, iegādes un pārdošanas darījumu cikls un tirgus izvērtēšana;
- Fondu izveides juridiskie aspekti un fundraising process;
- Case study par PE un VC ieguldījumiem.

Kursu vadīs Martins M. sadarbībā ar LVCA piesaistītiem vieslektoriem no Livonia Partners, BaltCap, Merito Partners, Buildit VC, BADideas.fund, Superia, COBALT Legal, u.c.

Liels paldies organizatoriem, koordinatoriem un kursa radītājiem - Kristine Berzina, Sigvards Dzelzkalejs, Rīgas Ekonomikas augstskola - Stockholm School of Economics in Riga, un uz tikšanos jau martā!