Publicēts Baltic Private Equity and Venture Capital Market Overview 2022

2022. gadā Baltijas valstu privātā un iespējkapitāla fondi ir investējuši 212 miljonu eiro Baltijas valstu uzņēmumos – par 44 % vairāk nekā gadu iepriekš. Diemžēl Latvijas kompānijās ir ieguldīti vien 17 miljoni eiro. Vairums investīciju Latvijā veiktas uzņēmumos, kas darbojas enerģētikas un vides nozarē. Kā nozīmīgākās (pēc summas) iespējkapitāla investīcijas pētījums piemin Change Ventures investīciju Aerones, Expansion Capital investīciju Folded, Karma Ventures investīciju Sonarworks. Savukārt privātā kapitāla fondu lielākās investīcijas Latvijā veiktas uzņēmumos Dzīves ĀBECE (BaltCap), Dry Port Systems (FlyCap) un PV Power (BaltCap). 

 

Aizvadītais gads ir īpašs gan Latvijas, gan Baltijas kontekstā, jo, neskatoties uz sarežģīto ekonomisko situāciju, tieši agrīnākās, visriskantākās stadijas iespējkapitāla fondi ir piesaistījuši jaunu kapitālu tālākām investīcijām uzņēmumos. Kopumā Baltijas valstu fondi ar fokusu uz investīcijām, tostarp Latvijā, 2022. gadā ir piesaistījuši 244 miljonus eiro. Šis gads ir īpašs arī tāpēc, ka piesaistītā kapitāla lielākā daļa nākusi no nepubliskiem avotiem. No aptuveni viena miljarda, kuru fondi var investēt kompānijās, visvairāk naudas Latvijā pieejama agrīnākās stadijas uzņēmumiem (357 miljoni eiro) un izaugsmes un izpirkšanas darījumiem (344 miljoni eiro).

 

Uz citu Baltijas valstu fona Latvija izceļas ar labāku dzimumu līdzsvaru kompānijās, kurās fondi investējuši. Sieviešu pārstāvība valdē ir 19,5 %, savukārt Baltijā vidēji – 16,1 %. 15,9 % (Baltijā vidēji 14,3 %) gadījumu sievietes vada uzņēmumu ikdienas darbu (CEO).


Pilns pētījuma teksts pieejams https://www.balticpevcmarket.com, kur publicēti arī iepriekšējie pētījumi, kas tapuši sadarbībā ar Deloitte.

Īpašs paldies par atbalstu Ekonomikas ministrijai.