LVCA turpmāk dēvēsim par Latvijas Privātā un Iespējkapitāla asociāciju

Turpinot darbu pie sabiedrības izpratnes par iespējkapitālu (angļu valodā – venture capital) veicināšanas, LVCA biedru sapulcē mainīts arī asociācijas nosaukums. Turpmāk tā sauksies Latvijas Privātā un Iespējkapitāla asociācija (iepriekš – Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociācija). Pētījumu centra SKDS veiktajā Latvijas iedzīvotāju aptaujā* tika secināts, ka “venture capital” neprecīzais tulkojums latviešu valodā (riska kapitāls) radīja nepamatoti negatīvas asociācijas ar konkrētā veida ieguldījumiem un bremzēja šāda finansējuma izmantošanu un tam nepieciešamās vides izveidi Latvijā. Pēc LVCA iniciatīvas Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija ir pieņēmusi lēmumu terminu “venture capital” turpmāk tulkot kā “iespējkapitāls”, atsakoties no sākotnējā termina “riska kapitāls”.

 

Informācija par Latvijā strādājošiem fondiem pieejama www.lvca.lv.


SKDS Latvijas iedzīvotāju aptauja, lai novērtētu iedzīvotāju attieksmi pret risku, riska kapitālu un apzīmējumu “riska kapitālists veikta 2021. gada maijā, piedaloties 1009 respondentiem.