Zināmi visi Gada Investors 2023 balvu saņēmēji

2023.gada nozīmīgākā investīcija Latvijā - ieguldījums tehnoloģiju uzņēmumā "Digital Mind"

Latvijas Biznesa eņģeļu tīkla (LatBAN) un Latvijas Privātā un Iespējkapitāla asociācijas (LVCA) pasākumā "Gada investors 2023" par 2023.gada nozīmīgāko gada investīciju juridisko un institucionālo investoru grupā atzina Baltijas privātā kapitāla ieguldījumu fonda "Livonia Partners" veikto ieguldījumu Latvijas tehnoloģiju uzņēmumā "Digital Mind", lai atbalstītu stratēģisku Polijas tehnoloģiju kompānijas "EIP Dynamics" iegādi.

Polijas uzņēmums ir viens no lielākajiem "Microsoft" "Dynamics ERP" risinājumu nodrošinātājiem, kas apkalpo lielus uzņēmumus Polijā, Vācijā, Čehijā un Lielbritānijā. Investīciju darījuma mērķis ir palielināt uzņēmuma pakalpojumu piegādes kapacitāti klientu apkalpošanai Baltijas un Centrāleiropas reģionā un izveidot platformu tālāko iegādes un apvienošanas darījumu veikšanai. 

Balvas “Gada pārdošana” ieguvēji ir BaltCapFlyCap un ZGI Capital veiktā HansaMatrix akciju pārdošana.

Juridisko un institucionālo investoru un konsultantu sektorā apbalvojuma "Gada finanšu konsultants" ieguvējs ir "Superia" par dažāda veida finanšu konsultācijām vairākos investīciju darījumos (Marguerite/Latvijas Gāze darījums; HansaMatrix izpirkšanas darījums; Utilitas/ Enefit Green darījums). Juridisko un institucionālo investoru un konsultantu sektorā apbalvojuma "Gada juridiskais konsultants" ieguvējs ir "Cobalt" par konsultācijām piecos nozares pārdošanas darījumos (Latvijas Gāze akciju pārdošanas darījums, Adoro/Dzintara Melodija darījums, HansaMatrix izpirkšanas darījums, PepiRer iegāde, 1242 Apps/Chili Labs darījums).

Juridisko un institucionālo investoru un konsultantu sektorā apbalvojuma "Gada ilgtspējas balva" ieguvējs ir "Merito & Saules Energy" par ieguldījumiem atjaunojamās enerģijas projektos, savukārt komerceņģeļu kategorijā apbalvojumu "Gada labākā sindicētā investīcija" ieguva “ASP Asset Management AIFP” par ieguldījumiem jaunuzņēmumā “Monetizr”.

Apbalvojumu "Gada biznesa eņģelis" ieguva Eduards Zolotuhins, kurš pērn realizēja trīs ieguldījumu darījumus ar kopējo summu 210 tūkstoši eiro un 60 tūkstoši ASV dolāri. Balvu “Gada nozares atbalstītājs” saņēma Jānis Berdigans par inovācijām, sadarbībai un izaugsmes veicināšanai veltītā centra Startup House Riga izveidi. Savukārt “Signet Bank” speciālbalvu saņēma Anatolijs Prohorovs par ilglaicīgiem sasniegumiem iespējkapitāla un biznesa eņģeļu jomā.

Uz “Gada investors 2023” apbalvojumu pretendēja gan privātie investori jeb komerceņģeļi, gan juridiskie un institucionālie investori, gan privātā un iespējkapitāla darījumu konsultanti. “Man ir liels gandarījums, ka šis nozīmīgais pasākums norisinās jau devīto reizi, kas pierāda, ka privāto investīciju joma kļūst aizvien nozīmīgāka mūsu reģionā. To apliecina arī ievērojamais valsts atbalsts, kas pēdējos gados sniegts nozares attīstībai,” norāda LatBAN valdes priekšsēdētājs Kirils Golubs.

“Jaunuzņēmumi ir viens no inovācijas ekosistēmas stūrakmeņiem – tas ir  akselerators inovatīvu biznesa ideju radīšanai un straujākai uzņēmumu produktivitātes kāpināšanai. Vienlaikus ekosistēmas attīstība ir neiedomājama bez spēcīgu ekosistēmas spēlētāju esamības un to vienota redzējuma turpmākai attīstībai. Esam izveidojuši spēcīgu atbalsta tīklu no privātā un publiskā sektora, turklāt piesaistījuši ārvalstu investoru uzmanību, pēdējo 10 gadu laikā Latvijas jaunuzņēmumi ir piesaistījuši 620 miljonus eiro investīcijās. Ar vienotas jaunuzņēmumu atbalsta stratēģijas palīdzību - un tāda Latvijai ir definēta, izvirzot kopējus mērķus un uzdevumus! - mēs kopā varam veidot tādu investīcijām atbalstošu vidi, kas ir atvērta jaunajiem tirgus izaicinājumiem un tehnoloģiskajam progresam un inovācijām. Esmu pārliecināts, ka turpinot šo veiksmīgo sadarbību – ir radīti visi priekšnosacījumi Latvijas tautsaimniecības izaugsmei un konkurētspējai” uzsver Latvijas Republikas ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

“Jaunuzņēmumu veidošanās un attīstība ir svarīgs Latvijas ekonomikas izaugsmes dzinējspēks, kas nav iespējama bez investīcijām. Investīciju vides veidošanā būtisku lomu spēlē kapitāla tirgus, kas pēdējos gados Latvijā ir ievērojami attīstījies un piedāvā plašas iespējas investīciju piesaistei, pateicoties aktīvākai investoru interesei un ambicioziem vietējiem uzņēmumiem. “Signet Bank” ar prieku atbalsta “Gada investors 2023”, kas ir lieliska platforma, lai godinātu investorus un uzņēmumus, kuri snieguši nozīmīgu ieguldījumu finanšu nozares un Latvijas investīciju vides attīstībā. Esam pārliecināti, ka varam turpināt veicināt investīciju izaugsmei labvēlīgu vidi, stiprinot finanšu nozares digitālo kompetenci, sekmējot inovācijas un kopīgi virzot uz priekšu ekonomikas attīstību, tai skaitā, vietējo uzņēmumu biznesa izaugsmes potenciālu”, stāsta Roberts Idelsons, “Signet Bank” valdes priekšsēdētājs.

“Jaunuzņēmumi un ilgstpējīga uzņēmējdarbība ir Rīgas biznesa attīstības dzinējspēks. Tas ir pareizais ceļš, lai Rīgu nostiprinātu kā mūsdienīgu un konkurētspējīgu Ziemeļreiorpas metrapoli. Zaļajam kursam, ko mēs ievērojam, jau tagad ir būtiska loma pilsētas izaugsmes stratēģijā. Vienlaikus, sadarbojoties ar jaunuzņēmumu nozari un radot atbalsta programmas, mēs palīdzam attīstīt zināšanu un resursu kapitālu, tādējādi, šeit esošie jaunuzņēmumi var kļūt par savu jomu starptautiskiem spēlētājiem,” uzsver Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras direktors Fredis Bikovs.

“Attīstības finanšu institūciju ALTUM” valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš norāda, ka iespējkapitāla nozare ir viena no ALTUM prioritātēm. Līdz šim ALTUM līdzfinansētie iespējkapitāla fondi uzņēmumos jau investējuši vairāk nekā 110 miljonus eiro. Nākamajā ES fondu finansējuma periodā iespējakapitāla nozarei kopējais pieejamais finansējums būs vēl aptuveni 90 miljoni eiro, kas ir nozīmīgs apjoms uzņēmumu attīstībai arī turpmāk. “Ieguldījumi šajā nozarē ir ne vien iespēja stimulēt jaunuzņēmumu rašanos un sekmēt konkurētspējīgu uzņēmumu un projektu attīstību, bet tā jau šobrīd dod ļoti praktisku pienesumu tautsaimniecībai kopumā. Atbalstīto uzņēmumu apgrozījums pārsniedz jau 270 miljonus eiro, nodokļos šie uzņēmumi samaksājuši jau vairāk nekā 65 miljonus eiro, radītas vairāk nekā 560 jaunas darba vietas," skaidro R. Bērziņš.

Pasākumu "Gada investors 2023" rīkoja Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls LatBAN un Latvijas Privātā un Iespējkapitāla asociācija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, investīciju banku "Signet Bank", Rīgas investīciju un tūrisma aģentūru un “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”.

 

Vairāk informācijas:

Viktors Pedčenko

Tālr.: 29220262

E-pasts: viktors.pedcenko@gmail.com