EY pētījums par Latvijas riska kapitāla investoru noskaņojumu

EY Latvija (agrāk Ernst & Young) veiktajā Latvijas visu riska kapitāla fondu pārstāvju, privāto investoru un banku pārstāvju izlases viedokļu pētījumā atklāts, ka, lai arī pērn kopumā Latvijas ekonomikas konkurētspējas vērtējums uzlabojas gandrīz visos rādītājos, investori norāda, ka pieaug nepieciešamība pēc valsts mēroga mārketinga un tam pakārtotas iekšējās ekosistēmas uzlabošanas.

EY Latvija pētījums veikts ikgadējās Latvijas riska kapitāla asociācijas (LVCA) un privāto investoru biedrības “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” (LAtBAN) rīkotās ikgadējās iniciatīvas “Gada investors” ietvaros.

EY pētījums parāda, ka analizējot Latvijas ekonomikas konkurētspēju no investīciju piesaistes viedokļa pēc 17 dažādiem faktoriem, riska kapitāla investori visaugstāk vērtē Latvijas aizsardzības jomas politiku, monetāro politiku un enerģijas resursu pieejamību, bet vissliktāk – demogrāfijas situāciju, darbaspēka pieejamību un veselības aprūpes un sociālo garantiju sistēmu. Pētījums kopumā atklāj, ka gada laikā 15 konkurētspējas faktoru vērtējums ir uzlabojies un tikai investīcijām atbilstošas biznesa kultūras attīstības un attieksmes pret investoriem rādītāji ir nedaudz pasliktinājušies.

Tomēr riska kapitāla investori norāda, ka galvenais faktors, kas traucē Latvijas investīciju tirgus turpmākai attīstībai ir kvalitatīva piedāvājuma trūkums un valstiska mēroga Latvijas kā pievilcīga investīciju tirgus mārketings. Šiem faktoriem seko izaicinājumi finanšu nozarē un investīciju tirgus attīstību veicinošas stratēģijas trūkums.

“Mēs redzam, ka Latvijas konkurētspējas vērtējums to investoru lokā, kas šeit jau strādā, arvien uzlabojas, taču investori norāda uz kvalitatīvu ieguldījumu projektu trūkumu. Lai to radītu, jāturpina mērķtiecīgs valsts atbalsts investīciju ekosistēmai - izglītībai, izpētei, start-up inkubatoriem, biznesa izaugsmes fondiem. Līdztekus nepieciešams stiprināt pašas valsts kā investīciju “galamērķa” mārketingu.

Salīdzinoši izsakoties, Latvijas investīciju vide ir kā jebkura sporta nozare – mums ir daudz talantu, bet tie ir sistēmiski jāatrod un jāattīsta, un vienlaikus jāiziet arī starptautiskā arēnā, lai atrastu jaunas iespējas un varētu patiesi novērtēt sasniegto,” saka Guntars Krols, EY partneris Baltijā.

Vairākums, jeb 55% riska kapitāla investoru uzskata, ka Latvijas tirgus pievilcība ir uzlabojusies salīdzinājumā ar to, kāda tā bija pirms 3 gadiem un 53% investoru atzīst, ka plāno palielināt savas investīcijas Latvijā.

 

Diāna Nikolajeva

EY Latvija zīmola, komunikāciju un mārketinga koordinatore

T: + 371 6 704 3801

diana.nikolajeva@lv.ey.com