Baltic Private Equity and Venture Capital Market Overview 2020

Deloitte sadarbībā ar Baltijas valstu Privātā un Riska kapitāla asociācijām sagatavojusi ziņojumu Baltic Private Equity and Venture Capital Market Overview 2020. Šis ir otrais gads, kad top šāds ziņojums, kas atspoguļo Baltijas valstu privātā un riska kapitāla tirgus tendences, tās dalībnieku investīcijas, pārdošanas darījumus, kapitāla piesaisti un citus tirgu raksturojošus rādītājus.   

Ziņojums pieejams šeit

Vebināra, kurā ziņojums tika prezentēts, ieraksts pieejams šeit.

Liels paldies Deloitte komandai par ziņojuma sagatavošanu, visiem mūsu fondu pārvaldniekiem par informācijas sniegšanu un Ekonomikas ministrijai par atbalstu LVCA darbam.