Kas ir iespējkapitāls?

Riska kapitāls ir ilgtermiņa ieguldījums uzņēmuma pašu kapitālā ar nolūku veicināt uzņēmuma vērtības pieaugumu, finansējot tā straujāku izaugsmi un attīstību.

Šis finansējuma veids būtiski atšķiras no bankas aizdevuma. Saņemot bankas aizdevumu, Jums ir jābūt pietiekamam nodrošinājumam, kā arī jāatmaksā aizdevuma pamatsumma un jāveic procentu maksājumi, neņemot vērā Jūsu biznesa panākumus vai neveiksmes. Riska kapitāla investora pieeja ir krasi atšķirīga, jo viņa ieguldījuma ienesīgums ir tieši atkarīgs no uzņēmuma veiksmīgas darbības un rentabilitātes.

Būtiskākais, ar ko riska kapitāls atšķiras no citiem uzņēmējdarbības finansēšanas veidiem – investors kļūst par Jūsu biznesa partneri, ar kuru dalāt gan raizes (riskus), gan priekus (peļņu).