Kā piesaistīt riska kapitālu manam uzņēmumam?

“Ģimenes uzņēmums”, kura darbības galvenais mērķis ir nodrošināt pietiekamus iztikas līdzekļus tā īpašniekam un viņa ģimenes locekļiem, nebūs pievilcīgs riska kapitāla investīcijai. Riska kapitālisti meklē uzņēmumus un biznesa idejas, kam ir potenciāls un vēlme strauji augt. Pirms sadarbības uzsākšanas ar riska kapitālistu būtiski ir apzināties, ka investors kļūs par Jūsu biznesa partneri un ar laiku vēlēsies pārdot savas kapitāldaļas.

Riska kapitālistiem ir īpašas prasības un vēlmes, izskatot dažādus investīciju priekšlikumus. Investori labprāt izvēlas uzņēmumus, kuru:

  • Vadībai ir skaidri, uz izaugsmi orientēti mērķi;
  • Produktiem un/vai pakalpojumiem ir unikāla pārdošanas īpašība;
  • Vadībai ir pieredze un kompetence dotajā nozarē;
  • Īpašnieki ir gatavi piesaistīt jaunu biznesa partneri.