Innovation Breakfast 2023

We apologise for the video's sound quality.

00:00 Marija Ručevska, Helve - ievadvārdi.

Par atvērto inovāciju procesu valsts kapitālsabiedrībās un lielajos uzņēmumos agrīno attīstības posmu. Pilnvērtīgam inovāciju procesam nepieciešamās programmas (inkubatori, akceleratori) un investēšana fondos vai savu fondu (corporate venture arm) veidošana Latvijā faktiski nav zināma. Tiek iezīmētas atvērto inovāciju procesa fāzes - ideju meklēšana, stratēģisko partneru meklēšana, programmu meklēšana tālākai attīstībai, un, visbeidzot - investēšanas fāze.

7:15 Karolis Mirinavicius no Lietuvas valsts kontrolētās Ignitis Group stāsta par šī uzņēmuma pieredzi, izveidojot Contrarian Ventures: Fonda izveides mērķis bija piesaistīt grupai inovācijas un talantus no enerģētikas sektora, bet fonds izrādījās arī finansiāli necerēti veiksmīgs. Karolis norāda, ka ļoti būtiska fonda izveidē bija Lietuvas valsts atbalstošā un neierobežojošā attieksme šādai Ignitis darbībai.

20:59 Paneļdiskusija ar dalībniekiem: Karolis Mirinavicius, Ignitis Group, Andris Bērziņš, Change Ventures Arın Özkula, 500 Emerging Europe.

Par koorporāciju investēšanu iespējkapitāla fondos;

Par izvēlēm un gaidām; Par Finansiālo ienesīgumu kā motivējošu spēku;

Par stratēģiskajiem jautājumiem, kas ir prioritāri noskaidrojamie; Beigu daļā, savukārt, vairāk par to, ka uzņēmumu investīcijas iespējkapitāla fondos nestu lielu labumu visa reģiona izaugsmei.

53:55 Kopsavilkums Sarunājas Mārtiņš Bičevskis, LVCA valdes loceklis, un Raimonds Lapiņš, valsts sekretāra vietnieks. Par līderību kā nepieciešamo prasmi; Par ambīciju esamību, kas mudina strādāt starptautiski un pārspēt konkurentus; Par bailēm zaudēt kontrolikā limitējošu faktoru, attīstot inovācijas.