Investīciju fondi

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Investment Management" ir dibināta 2000. gadā, un tās vienīgais akcionārs ir AS "SEB banka".

SEB Investment Management darbības virzieni ir:

  • individuālo ieguldījumu portfeļu pārvaldīšana,
  • pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldīšana,
  • privātā pensiju fonda "SEB atklātais pensiju fonds" līdzekļu pārvaldīšana.