www.pwc.com/lv/lv.html
Kr. Valdemāra iela 19,
Rīga, LV-1010
T: +371 67094400

Finanšu konsultācijas

PwC uzņēmumi palīdz juridiskām un fiziskām personām radīt tām nepieciešamo vērtību. Mūsu uzņēmumu tīklā 158 valstīs strādā gandrīz 169 000 speciālistu, kuru uzdevums ir sniegt kvalitatīvus revīzijas pakalpojumus, kā arī nodokļu un biznesa konsultācijas.

PwC Latvijas uzņēmums izveidots 1993. gadā un pašlaik tajā strādā vairāk kā 130 darbinieki, tai skaitā Latvijas zvērinātie revidenti un darbinieki, kuri ieguvuši tādas starptautiski atzītas kvalifikācijas kā ACCA, CFA, CISA un CIA. Tie ir finanšu pārskatu revidenti, uzņēmumu vērtēšanas eksperti, nodokļu speciālisti, informācijas tehnoloģiju profesionāļi un citi uzņēmējdarbības konsultāciju speciālisti.