www.excap.lv/lv/
Kr.Barona 32-7,
Rīga, LV-1011
T: 371 67 240 042
E: karlis@excap.lv

Investīciju fondi

Expansion Capital šobrīd pārvalda 15 miljonu EUR riska kapitāla fondu.

Veiktās investīcijas ir aizdevumi, konvertējami aizdevumi, un ieguldījumi Latvijas perspektīvākajos uzņēmumos. Kā piemēram, AirDog, Monea, Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija, SFM Latvia, LGT Operators, Baltbrand u.c.