www.eif.org/
Kr.Valdemāra 21-20
LV - 1010
Rīga
T: 67 035 210
F: 67 035 252

Institucionālie investori

Eiropas Investīciju Fonds (EIF) ir Eiropas lielākais ieguldītājs riska kapitāla fondos, kas finansē mazos un vidējos uzņēmumus (MVK) un lielos uzņēmumus. EIF atbalsta riska kapitāla, aizdevumu un mikrofinansējuma pieejamību caur tā plašo finanšu starpniekinstitūciju (riska kapitāla fondi, bankas, mikrofinansēšanas institūcijas) tīklu EU-28 valstīs un plašāk. Attiecībā uz EIF un riska kapitālu Latvijā, nozīmīgākais ir Baltijas Inovāciju fonds (BIF), fondu-fonda iniciatīva, kas radīta 2012. gadā, sadarbojoties EIF un Lietuvas, Latvijas un Igaunijas valdībām. Tās mērķis ir palielināt kapitāla investīcijas Baltijas mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU) ar augstu izaugsmes potenciālu. BIF veido 52 miljonu eiro ieguldījums no EIF un 26 miljoni eiro no katras Baltijas valsts nacionālās aģentūras (INVEGA Lietuvā, KredEx Igaunijā un Altum Latvijā). Laikā no 2013. līdz 2017. gadam, darbojoties kā fondu-fonds, BIF investēs 130 miljonus eiro riska kapitāla fondos, kas koncentrējas uz Baltijas valstīm, lai piesaistītu papildu privāto finansējumu un ieviestu labākos tirgus standartus kapitāla ieguldījumos uzņēmējdarbībā. Šis vairāku valstu sadarbības projekts rada reālu iespēju attīstīt tālāk Baltijas riska kapitālu tirgu, kā arī stimulēt nodarbinātību un konkurenci reģionā.