www.cobalt.legal
Marijas iela 13 k-2 - 3,
Rīga, LV-1050,
Latvija
T: +371 6720 1800

Juridiskā konsultācijas

COBALT ir cieši integrēta advokātu biroju pārrobežu apvienība, kas sniedz augstas kvalitātes juridiskos pakalpojumus Baltijā, apvienojot vairāk nekā 250 advokātus, juristus un administrācijas darbiniekus. COBALT juristu komanda piedāvā augstākā līmeņa juridiskos risinājumus visās komersantiem nozīmīgajās prakses jomās un regulāri pārstāv klientu intereses reģiona vissarežģītākajos darījumos un strīdos.