ALTUM ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas finanšu instrumentu veidā (ar aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) sniedz valsts atbalstu noteiktām mērķa grupām, nodrošinot finanšu pieejamību jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas.

ALTUM izsniedz aizdevumus un garantijas, veic eksporta darījumu apdrošināšanu un ieguldījumus riska kapitāla fondos, kā arī sniedz nefinanšu atbalstu – konsultācijas, mācības, mentoringu, u.c.  

ALTUM atbalsta uzņēmumus dažādās attīstības stadijās, sākot no biznesa ideju attīstīšanas līdz lielu projektu īstenošanai, ja tiem finansējums nav pieejams privātajā finanšu tirgū. ALTUM valsts atbalsta finanšu instrumenti paredzēti biznesa uzsācējiem, uzņēmumiem, lauksaimniekiem un iedzīvotājiem. 
T: +371 29477979
F: +371 29477979
E: info@altum.lv

Investīciju fondi

ALTUM is a state-owned development finance institution, which offers state aid for various target groups with the help of financial tools (such as loans, credit guarantees, investing in venture capital funds, etc.). ALTUM develops and implements state aid programmes to compensate for the market's shortcomings that can't be solved by private financial institutions.

ALTUM provides loans and credit guarantees, offers insurance for business export deals  and investment to venture capital funds, and offers non-financial support in the form of consultations, education, mentoring, and more.

ALTUM supports enterprises at different stages of their development, starting with developing business ideas to carrying out large projects if financing is not available in the private finance sector. State aid financial instruments administered by ALTUM, are meant for business start-ups, enterprises, rural enterprises and individuals.