www.altum.lv
Brīvības 132,
LV-1013 Rīga,
Latvija
T: +371 29477979
F: +371 29477978
E: info@altum.lv

Institucionālie investori

ALTUM ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas finanšu instrumentu veidā (ar aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) sniedz valsts atbalstu noteiktām mērķa grupām, nodrošinot finanšu pieejamību jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas.

ALTUM izsniedz aizdevumus un garantijas, veic eksporta darījumu apdrošināšanu un ieguldījumus riska kapitāla fondos, kā arī sniedz nefinanšu atbalstu – konsultācijas, mācības, mentoringu, u.c.  

ALTUM atbalsta uzņēmumus dažādās attīstības stadijās, sākot no biznesa ideju attīstīšanas līdz lielu projektu īstenošanai, ja tiem finansējums nav pieejams privātajā finanšu tirgū. ALTUM valsts atbalsta finanšu instrumenti paredzēti biznesa uzsācējiem, uzņēmumiem, lauksaimniekiem un iedzīvotājiem.